نرم افزار CRM طلوع

نرم افزار CRM یک ماه اول رایگان

مشتری محوری در همه ابعاد سازمان

مشتری محوری در همه ابعاد سازمان

در دهه های اخیر مشتری مداری به قلب کسب و کارها نفوذ کرده است، استراتژی های محصول محور و کسب و کار محور برچیده می شود.
محصول محور یا فروش محور بودن زمانی انتخاب طبیعی کسب و کارها بود اما امروزه این استراتژی یک انتخاب غیر معمول است زیرا که برندها دیگر نمی توانند بدون در نظر گرفتن تاثیر مشتری، فقط به آنچه برای سازمان خوب است فکر کنند.

رویکرد محصول محور

رویکرد محصول محوری یه این معنی است که کالایی براساس ویژگی هایی که دارد به بازار فروخته شود.

در گذشته بازاریابان محصول را بر اساس ویژگی های مشخص آن می فروختند، بدون اینکه در نظر بگیرند این محصول برای مصرف کننده، از چه اهمیتی برخوردار است.

با تغییر رویکرد بازاریابی از محصول محوری به مشتری مداری، این استراتژی هم تغییر کرد.

رویکرد مشتری محور

روی دیگر سکه محصول مداری، مشتری مداری است. رویکرد مشتری مداری زمانی است که محصول متناسب با نیاز مشتری تولید و به بازار عرضه می شود.

از منظر پیتر فیدر،

“استراتژی مشتری مداری؛ سازگاری میان محصولات و خدمات یک سازمان با خواسته ها و نیازهای ارزشمندترین مشتریان آن  سازمان است”

اغلب کسب و کارهای مشتری مدار برای رضایت مشتری، تجربه مشتری و بازخورد مشتری توجه نشان می دهند اما  امروزه نباید به همین چند عامل محدود بسنده کرد زیرا که مشتری مدار بودن چیزی فراتر از این ها شده است.

مشتری محوری در سازمان ها

همانطور که گفتیم نگاه سنتی به کسب و کارها محصول محوری بود، اما اکنون مشتری مداری به الزامی در کسب و کارها تبدیل شده است.

زمانی که رویکرد يک سازمان از محصول محوری به سمت مشتری محوری تغییر می کند، بايد زيرساخت های جديد از فرآيندها و رفتارهای مشتری محور حمايت کنند. برای این تغییر  بتوانند  با این زیر ساخت جديد، کار کنند.

در اینجا پای ابزارهای جدید اطلاعاتی به میان می آید تا تصميمات مشتری محور گرفته شود. ابزارهای اطلاعاتی به مديران و کارمندان کمک میکند متوجه روندهايی که قبلا نمی ديدند بشوند، روابط بالقوه را کشف کرده و ارتباطات پنهان را شناسايی کنند.

رابطه مشتری مداری با CRM

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بواسطه بینش ارزشمندی که ارائه می دهد، زیربنای اصلی برای اجرای استراتژی مشتری مدار در سازمان است.

CRM به شما کمک می کند تا مشتریان خود را نه تنها بصورت یکپارچه ببینید، بلکه به صورت فردی هم مشاهده کنید، بنابراین می توانید با رصد دقیق فرایند

با مشتری هر مصرف کننده، منابع خود را برای مشتری بیشتر سودآور صرف کنید.

مزایای بکارگیری CRM در سازمان های مشتری مدار

 CRM مزیت هایی به کسب و کارها و شرکت ها در هر اندازه ارائه می دهد که می خواهند یک استراتژی برد برد برای کسب، توسعه و حفظ ارزشمندترین مشتریان ایجاد و اجرا کنند.

برای جمع بندی مطلب، نگاهی تیتروار به مزایای بکارگیری CRM در سازمان های مشتری مدار خواهیم داشت:

– با CRM می توانید یک استراتژی مشتری محوری برای سازمان ایجاد کنید.
– روش صحیح اندیشیدن درباره ارزش طول عمر مشتری (CLV) را درک کنید.
– در جذب مشتری، حفظ و توسعه مشتری بر اساس تنوع مشتری سرمایه گذاری دقیق صورت گیرد.
– فرهنگی را تقویت کنید که مشتری مداری را حفظ کند و همچنین ارتباط بین CLV و ارزیابی بازار را درک کند.

CRM در پی حمايت از مشتريان در طول زمان، مديريت تعاملات با مشتريان و سنجش ميزان رضایت مشتری از محصولات گوناگون سازمان است. برای اجرای اين فرآيند مراحل زير بايد طی شوند:

شناسايی: مشتريان خود را بشناسيد.
متمايز سازی: مشتريان خود را متمايز کنيد.
تعامل: با مشتريان خود تعامل داشته باشيد.
تطبيق: رفتارهای سازمان خود را با مشتری تطبق دهيد.

فهرست مطالب

نرم افزار CRM - یک ماه اول رایگان

نرم افزار مدیریت کسب و کار و مشتریان (CRM) طلوع می تواند فروش شما را تا 300% افزایش دهد!

می توانید به مدت یک ماه، بصورت رایگان امکانات نرم افزار CRM طلوع را تست کنید.