نرم افزار CRM طلوع

نرم افزار CRM یک ماه اول رایگان​

امکانات نرم افزار CRM | کارتابل روزانه کاربر

مدیریت کارها و وظایف در نرم افزار CRM

اولویت‌بندی کارها نقش موثری در کسب موفقیت دارد. نرم افزار CRM به شما کمک می‌کند کارها و فعالیت‌ها را به ترتیب اهمیت و ضرورت تقسیم‌بندی کنید و به کارشناس مناسب ارجاع دهید. هر تعامل با مشتری یک فرصت تازه و سودبخش برای کسب‌وکارست. با یادآوری به‌موقع وظایف اطمینان حاصل کنید که هرگز پیگیری مشتریان فراموش نمی‌شود.

هر یک از کاربران نرم افزار مدیریت کارها به محض ورود به سیستم، کلیه کارهای خود را در کارتابل روزانه مشاهده می‌کنند. تمامی وظایف هر شخصی در دسته‌های مختلفی قابل نمایش است: وظایف امروز، وظایف آتی، وظایف سر‌رسیده انجام نشده، وظایف تکمیل شده (انجام شده) و…

جهت تعریف یک وظیفه فیلدهای زیر تکمیل می‌شود:

·    کد (به صورت اتوماتیک ثبت می‌گردد)
·    عنوان وظیفه
·    وضعیت وظیفه
·    اولویت وظیفه (بالا، متوسط، پایین)
·    شخص مرتبط (شخصی که با او تماس حاصل می‌شود)
·    زمان شروع (تاریخ و ساعت)
·    زمان ارجاع  (تاریخ و ساعت)
·    زمان سررسید (تاریخ و ساعت) که بایستی وظیه در آن زمان انجام شود.
·    زمان یادآوری  (تاریخ و ساعت)
·    نام شخص ارجاع دهنده کار
·    نام شخص مسئول انجام کار که وظیفه به وی ارجاع داده شده است.
·    درصد تکمیل
·    زمان تکمیل
·    نتیجه وظیفه
·    توضیحات
·    تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی وظایف راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال یک وظیفه یا دسته‌ای از وظایف خاص می‌توانند رنگ مشخصی داشته باشند.)
·    تعیین اولویت (به طور مثال در وظایف با اولویت بالا تعدادی از وظایف بایستی ابتدا انجام گیرند.)
·    امکان نمایش وظایف در قالب نمودار گانت چارت

فهرست مطالب

نرم افزار CRM - یک ماه اول رایگان

نرم افزار مدیریت کسب و کار و مشتریان (CRM) طلوع می تواند فروش شما را تا 300% افزایش دهد!

می توانید به مدت یک ماه، بصورت رایگان امکانات نرم افزار CRM طلوع را تست کنید.