نرم افزار CRM طلوع

نرم افزار CRM یک ماه اول رایگان

امکانات نرم افزار CRM | گزارشات در CRM

گزارشات در CRM

گزارشات در CRM

از داده‌های خود در نرم افزار CRM گزارش‌های تحلیلی و سفارشی تهیه کنید. نرم افزار CRM گزارش‌های فروش را براساس معیار‌هایی که می‌خواهید مانند فروش یک کالای مشخص یا عملکرد کارشناس فروش و… ایجاد می‌کند.

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع، امکان گزارش‌گیری بر حسب تمامی پارامترهای ورودی را دارد.

گزارشات متنوع از مشتریان حقیقی

 • دریافت گزارش از مشتریان بر اساس استان، شهر، منطقه، جنسیت و…
 • دریافت گزارش از نرخ ورودی مشتریان جدید
 • دریافت گزارش از کارشناس مرتبط با مشتریان جدید در بازه‌های زمانی دلخواه
 • دریافت گزارش‌های نموداری و مقایسه‌ایی بر اساس پارامترهای اشخاص حقیقی

گزارشات متنوع از مشتریان حقوقی

 • دریافت گزارش از شرکت‌ها بر اساس گروه، منطقه، نوع فعالیت، نحوه آشنایی و…
 • دریافت گزارش بر اساس کارشناس مربوطه
 • دریافت گزارش‌های نموداری و مقایسه‌ایی بر اساس پارامترهای مشتریان حقوقی

گزارشات متنوع از بخش وظایف

 • دریافت گزارش بر اساس کارشناس مربوطه
 • دریافت گزارش عملکرد کارمندان در خصوص وظایف یک مشتری و یا گروهی از مشتریان
 • دریافت گزارش‌های نموداری و مقایسه‌ایی بر اساس پارامترهای مختلف در بخش وظایف

گزارشات متنوع از بخش ارتباط با مشتریان

 • دریافت گزارش ارتباطات بر اساس کارشناس مربوطه
 • دریافت گزارش ارتباطات بر اساس یک مشتری خاص
 • دریافت گزارش ارتباطات برای فروش یک کالای خاص
 • ارزیابی عملکرد کارکنان به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و…
 • بررسی کانال‌های ارتباطی در بازه زمانی مشخص
 • ارزیابی میزان اثربخشی ارتباطات
 • دریافت گزارش‌های نموداری و مقایسه‌ایی بر اساس پارامترهای مختلف در بخش ارتباطات

گزارشات متنوع پیش فاکتورها و فاکتورها

 • دریافت گزارش فروش بر اساس کارشناس مربوطه
 • دریافت گزارش مقایسه‌ایی در تبدیل پیش فاکتور به فاکتور
 • دریافت گزارش فروش بر اساس قلم کالاهای فروخته شده
 • دریافت گزارش فاکتورهایی که مانده حساب دارند
 • دریافت گزارش‌های نموداری و مقایسه ای بر اساس پارامترهای مشتریان حقوقی
[wpforms id=”889″ title=”true” description=”true”]

فهرست مطالب

نرم افزار CRM - یک ماه اول رایگان

نرم افزار مدیریت کسب و کار و مشتریان (CRM) طلوع می تواند فروش شما را تا 300% افزایش دهد!

می توانید به مدت یک ماه، بصورت رایگان امکانات نرم افزار CRM طلوع را تست کنید.